Ce este un SRL-D?

Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 fiind realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

Conditii pentru a putea înfiinţa un SRL-D?

Un SRL-D poate fi înfiinţat de intreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce indeplineşte cumulativ, în principal, următoarele condiţii:

– Nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spatiul economic european. In situatia in care a avut un II sau un PFA, poate infiinta un SRL-D. Important este să nu mai fi fost acţionar într-un SRL, SRL-D sau SA.

Numarul maxim de asociati intr-un SRL-D este de maxim 5, de asemenea toti trebuie să respecte toate conditiile de mai sus. De asemenea, SRL-D-ul  trebuie să fie administrat de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic.

Obiectul de activitate al unui SRL-D poate avea maximum 5 grupe CAEN, o serie de coduri CAEN specifice fiind excluse. În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele:

 • intermedieri financiare şi asigurări
 • tranzacţii imobiliare
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • producţie sau comercializare de armament
 • muniţii
 • explozibili
 • tutun
 • alcool
 • substanţe aflate sub control naţional
 • plante
 • substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat

Pentru mai multe informatii puteti intra in legatura directa cu noi prin intermediul chatului, sau ne puteti contacta telefonic sau prin mail la nr. de telefon de la Contact. De asemenea puteti accesa pagina Infiintare SRL-D unde veti gasi informatii cu privire la actele necesare pentru infiintarea unei astfel de societati.

Avantajele SRL-D.

SRL-D prezinta o serie de avantaje fata de un SRL normal sau un PFA, sprijinind astfel si incurajand tinerii spre a deschide noi afaceri:

– Înfiinţarea SRL-D-ului este scutita de taxe. Totusi este nevoie de timbrul de 4 lei necesar la depunerea dosarului la Registrul Comertului si de depunerea capitalului social in valoare de minim 200 lei, acesta putandu-se retrage ulterior.

– Posibilitatea de a aplica pentru obtinerea unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 10.000 de euro.

– Garanţii acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro.

– SRL-D beneficiaza de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale (pensia, 15,8% din brut) datorate de angajatori pentru  4 angajaţi în limita salariului mediu brut pe economie din anul anterior.

Obligaţiile specifice SRL-D.

Pe lângă obligaţiile specifice oricărei societăţi cu răspundere limitată, SRL-D-ul are o serie de obligaţii specifice:

– SRL-D-ul trebuie să înştiinţeze oficiul teritorial pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, in termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la inregistrare.

– In momentul in care realizeaza prima tragere din cadrul AFN de 10.000 de euro, sau beneficiaza de creditul contragarantat, sa angajeze cel puţin 2 salariati.

– Să reinvestească anual minimum 50% din profitul realizat în anul anterior.

– Să depună la AIPPIMM situaţiile financiare semestriale şi anuale.

Durata statutului de SRL-D?

Calitatea de microîntreprindere ce apartine întreprinzătorului debutand se pierde prin efectul legii:

– La data de 31 decembrie a anului in care se indeplinesc 3 ani de la data înregistrării

– La 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite

– La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri a atins echivalentul in lei a 500.000 de euro