Tags Archivescontabilitate bucuresti

Contabilitate standard

Serviciile de contabilitate vor consta în principal în: – ţinerea evidenţei documentelor primare privind operaţiile de gestiune, încasări şi plăţi de orice natură; – ţinerea evidenţei sintetice şi analitice privind contabilitatea operaţiunilor de capital, imobilizărilor, gestiunii de valori materiale şi băneşti, terţilor, trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor financiare şi altor angajamente nepatrimoniale, potrivit normelor metodologice ale Ministerului de Finanţe; – ţinerea registrelor de contabilitate, respectiv Registrul jurnal pentru înregistrări contabile, Registrul inventar; -întocmirea evidenţelor contabile conform normelor în vigoare; – întocmirea situaţiei  obligaţiilor fiscale, a decontului de T.V.A. şi transmiterea acestora la Administraţia Financiară în termenele prevăzute de legea fiscală; – transmiterea la organele financiare, în termenul prevăzut de lege, a bilanţurilor semestriale, a bilanţului anual şi anexele acestuia; -întocmirea la ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!